Az Érintésvédelmi felülvizsgálatokat jogszabály írja elő!

A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter joghézagot pótló, régóta várt rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének jogszabállyal történő elrendelése már nagyon időszerű volt, ugyanis a kötelező alkalmazású szabványok megszüntetése –2001. december óta– a tulajdonosokat, üzemeltetőket konkrétan semmi sem kötelezte e vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálatokat leíró MSZ 172-1:1986 szabványt is visszavonták 2003. februárjában.

A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:

 

„5/A.§ (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének
(érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a
munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve
szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az
érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell
elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői
ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM
rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
Mint említettük a rendelet hézagpótló – azonban mégis csak szükségmegoldás. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok végleges, teljes körű jogszabályi rendezése – több más villamos biztonsági témakörrel együtt – a kiadás előtt álló Villamos Biztonsági Szabályzatban (VBSZ) lesz megoldva, amelyre már több, mint 10 éve vár a villamos szakma. (A VBSZ első tervezetét 1995-ben készítették el a MEE szakemberei).

 

Jogszabályi háttér:

A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és  egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 5/A.§ -3/b -értelmében.

Milyen kéziszerszámokat kell kötelezően vizsgálni:

“…kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon 1 évenként szerelői ellenőrzéssel…” kell eleget tenni a villamos gépeket üzembetartó vállalatnak,vállalkozásnak.

  • Villamos kézi szerszámnak minősül az az erősáramú berendezés, melyet a munkavégzés alkalmával kézben tartunk. Tehát a kézi fúrógép, és az egykezes sarokcsiszoló igen, de nem minősül kézi szerszámnak az oszlopos fúrógép, vagy az asztali köszörű.
  • Munkaterületen, illetve műhelyben üzem közben áthelyezhető berendezéseket  a rendelet ugyan nem kötelezi vizsgálatra, de célszerű az időszakos éves felülvizsgálat alkalmával ellenőriztetni. Pl: betonkeverő, munkapados gyors daraboló, tégladaraboló, stb…
  • Ugyan akkor mind érintésvédelmi, mind a fentiek értelmében a hegesztő gépeket is felül kell vizsgálni, a berendezésekre előírt többlet vizsgálatokkal.